วันหยุดปกติในเดือนตุลาคม🐔 Hirano Yakitori Shi

2020/10/01 บล็อก
logo

Oisuu ~

อากาศเย็นขึ้นในตอนเช้าและตอนเย็น☀️

ความร้อนยังคงอยู่ในระหว่างวันดังนั้นโปรดระวังโรคลมแดด (^ ^)

มันสงบลง แต่การติดเชื้อโคโรนาและไข้หวัดใหญ่กำลังจะมา😭

มาป้องกันใช้มาตรการและทำให้ดีที่สุด! !!

ตุลาคม

วันที่ 5, 12, 19, 20, 26

ปิดอยู่💤

Takeaway เป็นที่นิยมมาก!

สำหรับดื่มที่บ้านและกับข้าว

กรุณาทุกวิถีทาง🤗