ยากิโทริจะถูกปิด

2020/07/02 บล็อก
logo

🐔

 

ฤดูฝนเริ่มแล้ว

ไม่ใช่ฤดูฝนเหมือนในอดีต

คุณจะออกไปทันที☔️

 

ฤดูฝนและ coronavirus

คุณจะต้องระมัดระวังและระมัดระวัง 🙇🏾‍♀️

ทำดีที่สุดของคุณ😎😎😎

 

นำกลับบ้านและทำอย่างดีที่สุดในร้าน

มันเปิด🐓

 

ในวันหยุดปกติ

วันที่ 6, 7, 13, 20, 27

มันคือ! !!

เราหวังว่าจะได้เยี่ยมชมของคุณ🤓