เวลาทำการสั้นลง⚠️

2020/04/16 บล็อก
logo

เนื่องจากมาตรการ coronavirus ใหม่

เวลาทำการสั้นลง

เวลาทำการ→ 17:00 น. - 20:00 น

ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนถึงเวลา 19:00 น

มันมีการเปลี่ยนแปลง

ออกไปจนถึง 20:00 น

ฉันยอมรับ😊

สำหรับอาหารมื้อเย็นล่ะ? 🐔

กินยากิโทริ

เอาชนะโคโรนา! !